LM-50, 3G Tech Vietnam

Model: LM-50XY Range: 0.100mm ~ 50.000mm Brand: 3GTech
Nhà sản xuất: 3G-Tech Vietnam
Giá liên hệ

3G-Tech, 3G-Tech Vietnam, 3G Laser Vietnam

   
  0.100mm ~ 50.000mm 2축 부착형
 
 
모 델 명 : LM-50XY
규     격 : 0.100mm ~ 50.000mm
제 조 사 : 3GTech. co.
가     격 :  
카테고리 : 측정부( Measurement )
 

 

Sản phẩm liên quan