Lưu lượng
Code Nhà sản xuất Mô tả ngắn
3051CD1A22A1AB4M5 | 3051CD1A | Rosemount
50H50-1F0A1AA0AAAA | E+H vietnam
Endress Hauser Proline Promag 50H Electromagnetic...
53P50-EA0B1AA0AAAA | E+H vietnam
Endress Hauser Proline Promag 53P Electromagnetic...
53P80-EC0B1AA0AAAA | E+H Vietnam
Endress Hauser Proline Promag 53P Electromagnetic...
5W4C1H-AAALHA0AHA1KGA+AA | Endress Hauser
Endress Hauser Promag W 400, 5W4C1H, DN100 4"
AMM15 | AMM20 | AMM25 | Manu Electronics Vietnam
Manu Electronics ADMIX MINI MAG Magnetic Flowmeter