LM-25XY, 3G-Tech Vietnam

Model: LM-25XY Range: 0.100mm ~ 20.000mm Manuf: 3GTech
Nhà sản xuất: 3G-Tech Vietnam
Giá liên hệ

3G-Tech, 3G-Tech Vietnam, 3G Laser Vietnam

 
  0.100mm ~ 20.000mm 2축 부착형
 
 
모 델 명 : LM-25XY
규     격 : 0.100mm ~ 20.000mm
제 조 사 : 3GTech. co.
가     격 :  
카테고리 : 측정부( Measurement )
 

Sản phẩm liên quan