Điện cực pH
Code Nhà sản xuất Mô tả ngắn
9200 Thiết bị đo pH và ORP Bamo, Đại lý Bamo Viet Nam
BAMO Giá đỡ cho 1, 2 hoặc 3 điện cực Chất...
Điện cực 9308 RP Bamo, Đại lý Bamo Viet Nam
BAMO Điện cực 9308 RP Bamo, Đại lý Bamo...
Phụ kiện pH và ORP Bamo, Đại lý Bamo Viet Nam
BAMO Đầu nối đồng trục Đầu nối đúc Cáp...