LM-50XY - 3G Tech

0.1000 ~ 50.000mm V2 Model: LM-50XY Specification: 0.1000 ~ 50.000mm 3G Tech.Co
Nhà sản xuất: 3G-Tech Vietnam
0

3G Tech Vietnam | 3G Laser Vietnam

  0.1000~50.000mm V2
 
 
모 델 명 : LM-50XY
규     격 : 0.1000~50.000mm
제 조 사 : 3G Tech.Co
가     격 :  
카테고리 : 측정부( Measurement )
제품특징 : 전선,봉, 파이프,와이어, 로프,화이버, 그라스 등 연속으로 생산하는 라인에서 외경을 측정하는 장비이다.