LM-100, 3G-Tech Vietnam

Model: LM-100 Range: 0.200mm ~ 100.00mm Manuf: 3GTech
Nhà sản xuất: 3G-Tech Vietnam
Giá liên hệ

3G-Tech, 3G-Tech Vietnam, 3G Laser Vietnam

 
  0.200mm ~ 100.00mm 부착형
 
 
모 델 명 : LM-100
규     격 : 0.200mm ~ 100.00mm
제 조 사 : 3GTech. co.
가     격 :  
카테고리 : 측정부( Measurement )
 

 

3G-Tech, 3G-Tech Vietnam, 3G Laser Vietnam

Sản phẩm liên quan