FLEX17024A adelsystem, Bộ nguồn 24VDC

INPUT: 115-230Vac OUTPUT: 24VDC, 7.5A
Nhà sản xuất: Adelsystem Vietnam
0

Bộ nguồn 24VDC

Model: FLEX17024A

INPUT: 115-230Vac 
OUTPUT: 24VDC, 7.5A

Industrial Power Supply
Industrial Power Supply 5Vdc
 
FLEX6005A 115-230Vac 5A

 
Industrial Power Supply 12Vdc
 
FLEX6012A 115-230Vac 6A

 
FLEX17012A 115-230Vac 14A

 
FLEX28012A 115-230Vac 20A

 
Industrial Power Supply 24Vdc 1 Phase
 
FLEX6024A 115-230Vac 2A(115) - 3A(230)

 
FLEX9024A 115-230Vac 5A

 
FLEX17024A 115-230Vac 7.5A

 
FLEX28024A 115-230Vac 14A

 
FLEX50024A 115-230Vac 25A

 
Industrial Power Supply 24Vdc 2,3 Phase
 
FLEX9024B 230-400-500Vac 5A

 
FLEX17024B 230-400-500Vac 7.5A

 
FLEX28024B 230-400-500Vac 14A

 
FLEX50024B 400-500 Vac 25A

 
Industrial Power Supply 48Vdc
 
FLEX17048A 115-230Vac 3.8A

 
FLEX28048A 115-230Vac 7.5A

 
FLEX50048A 115-230Vac 12A